Wuxi Gangfengte Metal Product Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $43,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

MAIN CATEGORIES

Stainless steel coil
Stainless steel sheet
Stainless steel pipe
Stainless steel strip
1.000,00 US$ - 2.500,00 US$/Tấn
3 Tấn(Min. Order)
3,00 US$/Kilogram
3000 Kilogram(Min. Order)
2,30 US$ - 2,50 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)
3,00 US$/Kilogram
3000 Kilogram(Min. Order)
2,00 US$ - 2,10 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)
3,00 US$/Kilogram
3000 Kilogram(Min. Order)
1.000,00 US$ - 3.000,00 US$/Tấn
1 Tấn(Min. Order)
1.000,00 US$ - 2.300,00 US$/Tấn
3 Tấn(Min. Order)
3,00 US$ - 3,80 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)
4,00 US$ - 4,80 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)
2,30 US$ - 2,60 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)
2,00 US$ - 2,50 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)
1.000,00 US$ - 3.000,00 US$/Tấn
3 Tấn(Min. Order)
1.000,00 US$ - 3.000,00 US$/Tấn
3 Tấn(Min. Order)
1.000,00 US$ - 2.200,00 US$/Tấn
3 Tấn(Min. Order)
5,00 US$/Kilogram
5000 Kilogram(Min. Order)
1.000,00 US$ - 3.000,00 US$/Tấn
3 Tấn(Min. Order)
2,00 US$ - 2,30 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)
1,00 US$ - 1,30 US$/Kilogram
2000 Kilogram(Min. Order)
2,30 US$ - 2,60 US$/Kilogram
2000 Kilogram(Min. Order)
4,00 US$/Kilogram
3000 Kilogram(Min. Order)
4,00 US$/Kilogram
3000 Kilogram(Min. Order)
1.000,00 US$ - 3.000,00 US$/Tấn
3 Tấn(Min. Order)
1.000,00 US$ - 2.500,00 US$/Tấn
1 Tấn(Min. Order)